Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सोलुखुम्वु

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सोलुखुम्वु

नरेन्द्रकुमार राना
नरेन्द्रकुमार राना

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

टुक्ती शेर्पा
टुक्ती शेर्पा

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ( सूचना अधिकारी )