Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सोलुखुम्वु

सल्लेरी

  • महाकुलुङ गा.पा. घुम्ति शिविर २०७५।८।२२ र २३

  • महाकुलुङ गा.पा. घुम्ति शिविर २०७५।८।२२ र २३

  • महाकुलुङ गा.पा. घुम्ती शिविर २०७५।८।२२ र २३

  • जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सल्लेरी

  • प्रमुख जिल्ला अधिकारी नरेन्द्रकुमार राना

  • सल्लेरी बजार